سلام بر تو عزیز همسفر

در باره دلیل حضور خود، در اینجا، در  صفحه در باره من ، اشاره ای کرده ام.

 

به یاری خداوند متعال، به زودی، مبسوط مطالب طرح شده در جلسات «انس با مولانا» به سایت اضافه خواهد شد.