بحمد الله در سال ۹۵ اتفاقات بسیار نیکو و نیز برخی اتفاقات دردناک برایم رخ داد.

تعدادی از کتاب های قابل توصیه که در این سال موفق به مطالعه شدم به این شرح است:

کتاب وضعیت آخر (تامس ای هریس)

کتاب گفتگو با خدا (نیل دونالد والش)

کتاب سفر روح (مایکل نیوتن)

کتاب سرنوشت روح (مایکل نیوتن)

کتاب پیشگویی آسمانی (جیمز رد فیلد)

از دوستان بسیار خوبم آقای مجید رضا نقیه و آقای سروش حقی بابت معرفی کتاب ها بسیار ممنونم.

یکی از برنامه های خوب در سال ۹۵ برنامه سایکو سینما بود که در خانه علوم تربیتی و روانشناسی مشهد برگزار شد. از آقای تیموری و خانم شاهی بابت فراهم کردن فضای نقد و بررسی فیلم های فاخر ممنونم.

یکی دیگر از اتفاقات این سال این بود که فاطمه غفوری، پیشنهاد کار روغن گیری را مطرح کرد. وارد گود شدم و با کمک دوستان تراشکار و پس از بررسی ها و پرس و جوهای فراوان موفق به ساخت دستگاه روغن گیری دانه های روغنی شدم. همچنین تحقیق در مورد دستگاه های فیلتراسیون روغن را شروع کردم و آزمایشهای اولیه را انجام دادم.

آقای اکبر خطیبی مرا با جلسات آقای طیبان آشنا کرد و مباحث معرفت نفس آقای صمدی آملی.


شاید مهمترین اتفاق این سال این بود که اندکی به ادراک توحیدی نزدیک تر شدم. این که در بیرون دنبال خدا نباشم. او را باید در درون خویش بیابم. گرچه درون و بیرونی نیست.