امروز 28 آبان 94 در چهارمین جلسه محفل انس با مولانا در خدمت دوستان و همراهان بودم. بحث اصلی این جلسه پیرامون عشق بود. آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد.

غزل شماره 610 دیوان شمس در این جلسه قرائت و بررسی شد.

غزل 610 دیوان شمس:

نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد
آواره عشق ما آواره نخواهد شد


آن را که منم خرقه عریان نشود هرگز
وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد


آن را که منم منصب معزول کجا گردد
آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد


آن قبله مشتاقان ویران نشود هرگز
وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد


از اشک شود ساقی این دیده من لیکن
بی نرگس مخمورش خماره نخواهد شد


بیمار شود عاشق اما بنمی میرد
ماه ار چه که لاغر شد استاره نخواهد شد


خاموش کن و چندین غمخواره مشو آخر
آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد